CERTIFICERET SVAGSTRØMSINSTALLATØR

Søger du en virksomhed med erfaring inden for svagstrøm? Uggerly Installation A/S er ISO 9001-2015 certificeret til salg, projektering, installering samt servicering af fagområderne ABA, AIA og AVA.  Med vores kvalificerede teknikere og servicemontører i svagstrøm, er ingen opgave for stor eller for lille.

EN SAMLET LØSNING

Med svagstrøm som del af vores brede kompetencefelt har vi mulighed for at tilbyde vores kunder en totalløsning. Derved undgår du som kunde at skulle gennemgå en længerevarende og til tider besværlig proces, der involverer en række af forskellige leverandører. Vi har gennem årene udført opgaver for både private kunder såvel som virksomheder og derfor kan vi også finde den bedste løsning til dig.

BREDT KOMPETENCEFELT

Vi har erfaring med en lang række fagområder inden for svagstrøm og vores afdeling beskæftiger sig bl.a. med:

♦  brandalarmer
♦  tyverialarmer
♦  adgangskontrol
♦  videoovervågning
♦  porttelefoner
♦  rumslukningsanlæg
♦  varslingsanlæg, herunder tone- og talevarsling

Vi udfører dertil også en række forskellige opgaver inden for svagstrøm, der inkluderer:

♦  komplette installationer, idriftsættelse og test
♦  myndighedsgodkendelser
♦  opkobling til Alarmnet
♦  undervisning
♦  24/7 vagtordninger
♦  serviceeftersyn (lovpligtige/frivillige), reparation og vedligeholdelse
♦  kvalitetssikring

Vi er DBI og F&P godkendt.

Der findes i dag et væld af kombinationer inden for indbrudsalarmanlæg og ligeledes et hav af virksomheder, der udbyder disse anlæg. Det er dog ikke alle virksomheder, der er godkendt til salg og service af indbrudsalarmanlæg, hvilket har stor betydning i forbindelse med eventuelle forsikringskrav. Vi er F&P (Forsikring og Pension) godkendt og certificeret til at sælge og servicere alarmindbrudsanlæg.

Vores indbrudsalarmanlæg kan fjernstyres fra mobiltelefon eller tablet, hvor man kan til- og frakoble områder og se alarmer med billede/video. Alarmer udsendes som SMS eller App-løsning, direkte til indehaveren af anlægget eller til en af vores godkendte kontrolcentraler. Kontrolcentralen har en forholdsordre, der indeholder en prioriteret liste over kontaktpersoner, der vælges af anlæggets indehaver. Denne liste kan f.eks. også inkludere en vagtperson fra kontrolcentralen.

Følgende tilbehør medfølger vores indbrudsalarmanlæg:

♦  Bevægelsesdetektorer og sirener: PIR (inde/ude), husdyr-immun PIR, magnetkontakt, fotodetektorer samt inden- og udendørssirener.
♦  Tryghedsdetektorer: røg-, gas-, kulilte- og vandetektorer.
♦  Personomsorgsdetektorer: panikarmbånd til alarmopkald eller opkald ved manglende bevægelse.

Vi er bl.a. partnere med:

♦  Schneider
♦  Vitani
♦  Risco – Wicomm, LightSys og ProSys
♦  UTC Fire & Security
♦  Nedap
♦  ATS

Overvågning er en udbredt løsning til at præventivt forhindre bl.a. vold, hærværk og tyveri, og kan endda bidrage til at sådanne sager opklares. Når det handler om overvågning, hænger pris og kvalitet ofte sammen. Derfor er det vigtigt at vælge et system, der passer nøjagtigt til dine behov. Hos Uggerly Installation kan vores dygtige, erfarne medarbejdere rådgive og vejlede dig om en løsning, der passer til netop dine behov og ønsker.

Vi installerer alt fra et par enkelte kameraer til private til virksomheder, hvor der er behov for flere hundrede kameraer. Vi har gennem årene opbygget ekspertise med overvågning bl.a. inden for:

♦  IP-, analog- og trådløse kameraer
♦  PTZ styrbare kameraer
♦  IR infrarød lysteknologi (se i mørke)
♦  NVR digitale optageanlæg med et næsten ubegrænset antal kameraer – både med central og decentral lagring
♦  Fjernkontrolleret internet IP baseret software
♦  Mobiltelefon og tablet/iPad styring

Inden for videoovervågning er vi partnere med og certificeret af:

♦  UTC truVision
♦  UTC Navigator platform
♦  HIK Vision
♦  Schneider Electric

Adgangskontrolanlæg har til opgave at kontrollere og overvåge adgangsveje f.eks. hoveddøre og IT-opbevaringsrum. Ved hjælp af personlige koder eller brikker, åbner og låser anlægget automatisk indgange, der er tilkoblet systemet. Adgangskontrolanlæg kan sammenkobles med indbrudsanlæg, hvorigennem alarmsystemet kan aktiveres ellers deaktiveres. Endvidere, kan anlægget tilkobles et videoovervågningsanlæg.

Adgangskontrolanlæg og de forskellige tilkoblingsmuligheder er ofte koblet op i en såkaldt ”Cloud”-løsning via LAN eller GSM. Systemet kan styres med PC eller App til mobiltelefon og tablet/iPad. Endvidere, er anlæggene stort set alle skalérbare, hvilket betyder at de kan udbygges efter behov.

Vi er certificeret og godkendt partner for:

♦ UniLock
♦ Siemens
♦ Nedap
♦ Schneider Electric

Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) har til opgave at opdage en brand, inden den udvikler sig. ABA-anlæg er meget præcise og har indbyggede intelligente røg- og termodetektorer, som løbende analyserer data for at kunne opdage tegn på brand, inden den opstår. Når anlægget udsender en alarm, betyder det, at det har opdaget unormal varme, røgudvikling eller en startet brand.

Et brandalarmeringsanlæg videregiver automatisk, gennem sikrede telefonlinjer, alarmer til Beredskabscentrene. Beredskabscentrene alarmerer derefter nærmeste brandvæsen, der rykker ud til adressen for alarmen. Gennem ABA-anlæggets display og bygningens oversigtsplaner kan brandfolkene hurtigt lokalisere branden og slukke den.

Ved ny-opførsler eller renoveringer af bygninger, kan det i nogle tilfælde være et myndighedskrav at installere ABA-anlæg. I andre tilfælde kan anlægget også være installeret for at sikre personer, værdigenstande og bygninger i forbindelse med eventuelle forsikringsanliggender. Ved denne form for anlæg, er det dog ikke et krav, at anlægget automatisk skal alarmere brandvæsnet, men alarmerer derimod oftest indehaveren af anlægget via SMS:

Vi er certificeret til at installere og servicere ABA-anlæg, samt de tilhørende systemer, der styres af ABA-anlæg. Dette inkluderer bl.a.:

♦  Automatisk Brandventilation (ABV)
♦  Automatisk Branddørlukning (ABDL)
♦  Tone- og Talevarsling (AVA)
♦  Nød- og panikbelysning (N&P)

Derudover, er vi certificeret/godkendt ABA-partner for:

♦  Schneider FX og ESA
♦  Kidde (Autronica/UTC) Autroprime og Autrosafe
♦  Siemens Sinteso FC 20
♦  UTC Fire & Security

Vi installerer og servicerer AVA-anlæg (automatisk varslingsanlæg) i hele Danmark. AVA-anlæg kobles ofte sammen med ABA-anlæg og alarmerer ved brug af tone- eller talevarsling.
AVA-anlæg anvendes ofte i bygninger, hvor mange mennesker er samlet på én gang. Der kan i visse bygninger stilles krav om et AVA-anlæg i henhold til bygningsreglementer eller forskrifter, især bygninger som f.eks. lufthavne, sygehuse og hoteller, hvor det ikke kan forventes, at folk er bevidste om, hvor nødudgangene befinder sig.