Info: Tranholmvej udvides til 4 spor


Info: Tranholmvej udvides til 4 spor


Aalborg Kommune har valgt at udvide Tranholmvej i Aalborg Ø til 4 spor for at lette trafikken yderligere. I løbet af uge 4 vil anlægsarbejderne for udvidelsen opstartes, og vil forventelig løbe frem til 2019. Projektet omfatter en udvidelse af Tranholmvej til 4 spor fra Humlebakken og frem til havnen ved Rørdalsvej ved Sundet. Der etableres også dobbeltrettet cykelsti på strækningen fra Universitetsboulevarden og langs det nye vejanlæg, i østsiden af Tranholmvej.

Aalborg Kommune forventer, at trafikken afvikles som hidtil, men forvent, at der kan forekomme kø/ekstra køretid på strækningen frem til, at projektet står færdig.

Nyhedsmail Tranholmvej


Source: UggerlyInterneNyheder

Leave a comment