Aalborg Øst Renseanlæg

Renseanlæg øst ADM bygning

Teknik-entreprise

Projektet består af el-installationer, automationssystemer og nybygning af maskininstallationer.

p

Aalborg Forsyning Kloak A/S

1

1000 m² 

}

August 2018 – November 2019

Beskrivelse

Projektet indeholder nybygning af autorisationskrævende el-installationer, nybygning af automationssystemer samt nybygning af maskininstallationer iht. maskindirektivet 2006/42/FF efter standard DS/EN 60204-1. Derudover indeholder projektet levering og projektering af el-tavler og oprettelse samt vedligeholdelse af dokumentation udført på Caddy++/IGE-XAO. Udførelse af datainstallationer, ABA-anlæg og solceller er ligeledes en del af projektet samt VVS og ventilationsanlæg.

På projektet er der blevet udført følgende installationer:

R

Byggepladsinstallationer

R

Stik- og hovedledning

R

Tavler

R

Føringsveje

R

Potentialeudligning og jordningsanlæg

R

Lysinstallation

R

Kraft- og særinstallation

R

Netværksinstallationer

R

Belysningsarmaturer

R

ABA-anlæg

R

Solceller

R

AIA-anlæg

R

Hårde hvidevarer