Aalborg Portland

Cementfabrik

El-entreprise

Hos Aalborg Portland har man arbejdet med nyanlæg på fabrikken siden 1928.

p

Aalborg Portland

}

1928 –

Beskrivelse

Hos Aalborg Portland har vi blandt andet installeret stærkstrømsanlæg, højspændingsmontager 6 kV – 20 kV, svagstrømsanlæg samt PLC-styringer.

I projektet kan vi særligt fremhæve installation af fx el-motorer for ovne, slampumper, cementmøller, kulmøller, røggasblæsere, trykvandspumper – motorstørrelser op til 3600 HK og frekvensomformere for 3 kV.

Derudover har vi stået for levering, opstilling og montering af tavler for højspænding, stærkstrøm og lavspænding samt PLC-programmering i nogle dele af projektet.

På projektet er der blevet udført følgende installationer:

R

Byggepladsinstallationer

R

Stik- og hovedledning

R

Tavler

R

Føringsveje

R

Potentialeudligning og jordningsanlæg

R

Lysinstallation

R

Kraft- og særinstallation

R

Terrænbelysning

R

Belysningsarmaturer