Aalborg Universitet - AUB

Bibliotek

El-entreprise

Kroghstræde 3, AUB er et projekt for Aalborg Universitet. Aalborg Universitets Bibliotek (dagligtale AUB) er flyttet fra Langagervej 2.

p

Aalborg Universitet

1

3.000 m²

}

Januar 2020 – Oktober 2020

Beskrivelse

I flytningen af biblioteket har Uggerly Installation hjulpet med at indrette el-installationerne til det nye formål. Her har vi blandt andet øget detektering af brand (ABA) og varsling, da bygningen har ændret karakter, hvilket har medført øget brandbelastning.

På projektet er der blevet udført følgende installationer:

R

Byggepladsinstallationer

R
Tavler
R

Føringsveje

R

Potentiealudligning og Jordningsanlæg

R

Lysinstallation

R

Kraft- og særinstallation

R

Netværksinstallationer

R

Belysningsarmaturer

R

Nød- og panikbelysning

R

ABA-anlæg

R

AVA-anlæg

R

CTS-anlæg