KOA - Kollegievej, Aalborg

Boliger, Bank og Netto butik

El-entreprise

Byggeriet omfatter 139 almene boliger, 20 private boliger samt erhvervsbyggeri for Netto butik, bank og cafe.

p

Vivabolig, Sundby-Hvorup Boligselskab og Kimbo Byg ApS

1

13.560 m² boliger
1860 m² erhverv

}

August 2019 – Marts 2021

Beskrivelse

Visionen for bebyggelsen på den udbudte grund på hjørnet af Sohngårdsholmsvej og Universitetsboulevarden er at skabe en markant og fortættet bebyggelse, der indpasser sig i den planlagte, fremtidige urbane kontekst, som i dette område er præget af den brede, grønne boulevarder. Stedet er blevet til et stærkt fremtidigt urbant knudepunkt for den udbyggede kollektive trafik i Aalborg, og det fremtidige flow af mennesker er afgørende for disponeringen af bebyggelsen. Bebyggelsens arkitektur og skala markeres på flere niveauer – på afstand med sin højde og komposition og på nærmere hold med sin disponering, sit materiale- og farvevalg – og helt tæt på med indretning, detaljer og de valgte materialers taktile oplevelser og stemninger. Samtidig er den blandede anvendelse med aktive publikumsrelaterede funktioner i de nederste etager og boliger på de øvrige etager, en vigtig del af bebyggelsens fremtidige urbane succes. Uggerly Installation har stået for el, VVS og ventilations-installationerne i byggeriet.

På projektet er der blevet udført følgende installationer:

R

Byggepladsinstallationer

R

Stik- og hovedledning

R

Tavler

R

Føringsveje

R

Potentialeudligning og jordningsanlæg

R

Lysinstallation

R

Kraft- og særinstallation

R

Netværksinstallationer

R

Terrænbelysning

R

Belysningsarmaturer

R

Nød- og panikbelysning

R

ABA-anlæg

R

AVA-anlæg

R

Solceller

R

Dørtelefonanlæg