Marbjerg Vandværk

Vandværk

El-entreprise

Projektet indeholder renovering på autorisationskrævende el-installationer samt renovering og udvidelser på automationssystemer.

p

HOFOR A/S

}

Medio 2018 til medio 2020

Beskrivelse

Projektet indeholder renovering og udvidelse på maskininstallationer iht. maskindirektivet 2006/42/FF efter standarden DS/EN 60204-1. I projektet har Uggerly Installation desuden stået for levering og projektering af el-tavler. Uggerly Installation har ligeledes stået for el-entreprise automatikdelen, som omfatter føringsveje, montering af pumper, ventiler, følere, profibus/net osv. Dertil kommer montering og levering af tavler samt jording/potentialudligning af hele anlægget.

På projektet er der blevet udført følgende installationer:

R

Tavler

R

Føringsveje

R

Potentialeudligning og jordningsanlæg

R

Kraft- og særinstallation

R

Netværksinstallationer