Renseanlæg Øst, Udskiftning af omrører


Renseanlæg Øst, Udskiftning af omrører


Uggerly Installation har fået en sag for el-entreprisen, hvori der indgår udskiftning af omrører og installationer på luftningstanke. Installationerne indebærer udskiftning af el-tavler, nye maskininstallationer samt føringsveje.

Entreprisesummen er på knap 1 mio.


Source: UggerlyInterneNyheder

Leave a comment