TERMOGRAFERING

Uden strøm, virker intet! El-termografering er en effektiv måde at lokalisere fejl og defekter i el-tavler og installationer. Termografering sker via et højteknologisk termografikamera, der kan aflæse og registrere termisk energi. Derved kan fejl, der er skjult for det blotte øje, opdages hurtigt og præcist.

UNDGÅ PRODUKTIONSSTOP

El-skader på produktionsanlæg, el-tavler m.m. kan medføre omkostningsfulde, langvarige driftstop og der findes ingen forsikring til at dække det stress og besvær, et driftstop eller brandskade kan medføre. Det anbefales derfor, at virksomheder jævnligt får gennemført en el-termografering. Derved kan fejl og defekter opdages, inden eventuelle skader opstår.

INGEN DRIFTSFORSTYRRELSER

Uggerly Installation råder over avanceret udstyr, der hurtigt og effektivt kan opdage eventuelle fejl i el-komponenter og installationer. El-termografiundersøgelser kan nemt udføres overalt, helt uden at forstyrre den daglige drift.

LÆKAGESPORING

Vi udfører lækagesporing i stort set alle typer for rør og rørsystemer bl.a. centralvarmeanlæg, gulvvarme, brugsvand, og andre former for skjulte rør. Afhængigt af opgaven, foretages lækagesporingen med termografisk udstyr eller formiergas, der er nogle af de meste effektive og præcise metoder til at spore lækager og brud.

Vi laver termografering til både virksomheder og private i hele Danmark. Termografering er en effektiv måde at lokalisere fejl og defekter i installationer. Kombinationen af en termografioperatør med mange års erfaring inden for området og et højteknologisk termografikamera, der kan aflæse og registrere termisk energi, sikrer, at vi kan opdage eventuelle fejl og defekter hurtigt.

I det tilfælde, at der opstår en fejl på et elektrisk varmekabel, kan vi nemt og hurtigt lokalisere fejlen med vores avancerede termografiske udstyr. For at reparere gulvvarme er der påkrævet en stor del finesse og dygtige teknikere, der ved hvad de laver. Vi har mere end 30 års erfaring inden for området og vores kunder kan derfor trygt stole på, at vi kan lokalisere fejlen hurtigt og præcist - og derved undgå unødvendig ødelæggelse af f.eks. gulv, således det kan genetableres som før.

Vi yder 1 års garanti ved reparationer på gulvvarme.

Vi råder over dygtige, erfarne teknikere og avanceret udstyr, der med stor nøjagtighed kan finde frem til brud på vand- og varmerør, der ligger skjult under gulve osv. Vi kan udføre lækagesporing i stort set alle typer af rør og rørsystemer, heriblandt centralvarmeanlæg, gulvvarme og brugsvand. Afhængigt af opgaven, foretages lækagesporingen med termografisk udstyr eller formiergas, der er nogle af de meste effektive og præcise metoder til at spore lækager og brud.

D. 1. april 2006 blev der indført nye krav til tætheden i nybyggeri for at spare på energien. Hvis en bygning ikke er tæt, vil bygningen nemlig opleve varmetab og derved energispild. Den mest nøjagtige og effektive måde at måle tætheden i bygninger er gennem en tryktest. En tryktest fungerer således, at man med en blæser placeret i en yderdør etablerer et under-og overtryk i den opvarmede bygning. Trygforskellen i huset ved f.eks. undertryk tvinger udeluften ind gennem eventuelle revner eller sprækker i bygnigen. Det luftskifte, der sker gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m2 af et opvarmet etageareal ved en trykprøvning med 50 Pa.