Svagstrøm

Kvalificerede og certificerede løsninger i svagstrøm
"

Hos Uggerly Installation er vi kvalificerede og certificeret svagstrømsinstallatør. Vi er ISO 9001-2015 certificeret til salg, projektering, installering samt servicering af fagområderne ABA, AIA og AVA. Derudover er vi DBI og F&P godkendt.

Med vores kvalificerede teknikere og servicemontører er ingen opgave for stor eller for lille. Med svagstrøm som del af vores brede kompetencefelt, har vi mulighed for at tilbyde en totalløsning. Vi har erfaring med at gennemføre opgaver for både private såvel som erhverv.

$

Tyveri- og brandalarmer

$

Videoovervågning

$

Porttelefoner

$

Komplette installationer, idriftsættelse og test

$

Serviceeftersyn (lovpligtige/frivillige), reparation og vedligeholdelse

Indbrudsalarm

Vi er F&P (Forsikring og Pension) godkendt og certificeret til at sælge og servicere indbrudsanlæg. Vores indbrudsalarmanlæg kan fjernstyres fra mobiltelefon eller tablet, hvor man kan til- og frakoble områder og se alarmer med billede/video.

Overvågning

Vi kan installere alt fra et par enkelte kameraer til private til virksomheder, hvor der er behov for flere hundrede kameraer.

Adgangskontrolanlæg

Adgangskontrolanlæg har til opgave at kontrollere og overvåge adgangsveje – fx hoveddøre eller IT-opbevaringsrum. Ved hjælp af personlige koder eller brikker åbner og låser anlægget automatisk indgange, der er tilkoblet systemet.

Brandalarmeringsanlæg

Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) har til opgave at opdage en brand, inden den udvikler sig. ABA-anlæg er meget præcise og har indbyggede intelligente røg- og termodetektorer, som løbende analyserer data for at kunne opdage tegn på brand inden, den opstår. Når anlægget udsender en alarm, betyder det, at det har opdaget unormal varme, røgudvikling eller en startet brand. Et brandalarmeringsanlæg videregiver automatisk, gennem sikrede telefonlinjer, alarmer til Beredskabscentrene.

Automatisk varslingsanlæg

Vi installerer og servicerer AVA-anlæg (automatisk varslingsanlæg) i hele Danmark. AVA-anlæg kobles ofte sammen med ABA-anlæg og alarmerer ved brug af tone- eller talevarsling. AVA-anlæg anvendes ofte i bygninger, hvor mange mennesker er samlet på én gang. Der kan i visse bygninger stilles krav om et AVA-anlæg i henhold til bygningsreglementer eller forskrifter, især bygninger som fx lufthavne, sygehuse og hoteller, hvor det ikke kan forventes, at folk er bevidste om, hvor nødudgangene befinder sig.

Se vores andre kompetencer

$

El

$

VVS

$

Typehuse

$

Entreprise