Uggerly Installation tager ansvar

Vi tager ansvar

Hos Uggerly Installation har vi altid fokus på at skabe et godt og trygt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vi ønsker samtidig at tage samfundsmæssigt ansvar og at agere så bæredygtigt som muligt. Sammen med vores samarbejdspartnere og kunder vil vi skabe energioptimering, kvalitetsbevidste samt langtidsholdbare løsninger mens, vi påvirker miljø og natur mindst muligt.

Miljø

Hos Uggerly Installation har vi hele tiden fokus på vores egen miljømæssige belastning. I alle afdelinger er der opstillet containere således, at affald fra byggepladser og lignende kan sorteres og genanvendes. Fx sorteres batterier, lyskilder, porcelæn, træ, pap/papir, zink og elektronik til godkendt returcentral. Affald, som vi ikke selv kan håndtere, afleveres på de lokale genbrugspladser.

På alle vores lokationer har vi bevægelsesstyret lys således, at lyset selv tænder og slukker ved bevægelse eller stilstand. Lyset er desuden styret i grupper således, at lyset er styret af lysindfald i rækker fra vinduet og ind i bygningen. På alle vores badefaciliteter har vi termostatbatterier, som styrer varme og ventilation efter døgnuge ur således, at der er natsænkning på. I alle vores installationer bestræber vi os på at bruge energimæssige tiltag som fx LED armaturer, bevægelsesstyret lys, varmepumper og jordvarmeanlæg.

Hos Uggerly Installation gør vi alt for at mindske vores plastikaffald. Plastik, nej tak. Vi genbruger alt vores emballage, og gemmer og sorterer alt pap og emballage. Vi støtter også op om projektet Miljøvenlig Pakning.

Læs mere Vis mindre

Arbejdsforhold

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor godt håndværk, dygtige medarbejdere og gode relationer udgør grundstenene i virksomheden. Vi arbejder målrettet med at skabe gode, langvarige relationer til både kunder og medarbejdere. Samtidig har vi fokus på løbende at forbedre vores medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden.

Sikkerhed

Vi arbejder systematisk med sikkerhed og arbejdsmiljø således, at antallet af arbejdsskader nedbringes og vi kontinuerligt har et optimalt arbejdsmiljø. Arbejdet sker i rammen af vores sikkerhed- og samarbejdsudvalg (SSU). SSU er sammensat af alle medarbejderkategorier og mødes med faste intervaller, hvor der arbejdes for at sikre og øge arbejdsmiljøet. I december 2016 opsatte vi f.eks. hjertestartere i alle vores afdelinger.

Uddannelse

Vi tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder og sikre løbende udvikling og uddannelse, så vores medarbejdere hele tiden er opdateret på den nyeste viden og lovgivning og har de nødvendige certificeringer, som arbejdet kræver.

Lærlinge

Vi vil være med til at forme og gøre en forskel for fremtidens arbejdskraft inden for branchen. Vi har kontinuerligt fokus på, hvad nutiden og fremtidens medarbejdere inden for branchen finder attraktivt. Vi er med til at uddanne fremtidens arbejdskraft og derfor bestræber vi os på, at vores lærlinge skal være blandt de bedste i Danmark. Derfor sætter vi en ære i at tage lærlinge ind, da de ikke blot gør en forskel for os som virksomhed, men også skaber værdi for fremtidens installationsbranche. Vi deltager derfor aktivt i uddannelse af Danmarks ungdom og vi har en målsætning om løbende at have 20 % lærlinge blandt vores medarbejdere. Vi uddanner lærlinge indenfor el, VVS, IT, teknisk tegning og økonomi/administration.

Læs mere Vis mindre

Forretningsetik

Hos Uggerly Installation stiller vi ikke kun krav til vores medarbejdere om at tage et samfundsmæssigt ansvar i deres arbejde i dagligdagen – vi stiller samme krav til vores leverandører, samarbejdspartnere samt kunder. Dermed ser vi det som et fælles ansvar at forbedre både sociale og miljømæssige forhold. Derudover støtter vi udryddelse af alle former for tvangsarbejde samt effektiv afskaffelse af børnearbejde.

Sponsorater

Vi støtter lokalsporten i områderne omkring vores afdelinger og udvalgte elitesportsudøvere på landsplan.

På kulturområdet kan nævnes forskellige samarbejder, hvor vi kontinuerligt yder støtte til arrangementer som koncerter, løb og større arrangementer som fx Tall Ships Races eller DGI’s landsstævne i Aalborg i 2017.

Blandt sponsorater til organisationer og fonde støtter Uggerly Installation fx Kræftens Bekæmpelse, Dansk Handicap Forbund og Red Barnet. Hos DINNødhjælp og Lions International er flere medarbejdere involveret på et personligt plan og yder støtte både økonomisk, men også med hjælp til diverse arrangementer og tiltag i fritiden.

Læs mere om vores sponsorater

Læs mere Vis mindre