Marbjerg Vandværk

Vandværk

Projektet indeholder renovering på autorisationskrævende el-installationer samt renovering og udvidelser på automationssystemer.

Beskrivelse

Projektet indeholder renovering og udvidelse på maskininstallationer iht. maskindirektivet 2006/42/FF efter standarden DS/EN 60204-1. I projektet har Uggerly Installation desuden stået for levering og projektering af el-tavler. Uggerly Installation har ligeledes stået for el-entreprise automatikdelen, som omfatter føringsveje, montering af pumper, ventiler, følere, profibus/net osv. Dertil kommer montering og levering af tavler samt jording/potentialudligning af hele anlægget.
Vores serviceafdeling i Aalborg har haft en række elektrikere Aalborg på projektet i udførelsesperioden.


Kunde.

HOFOR A/S


Lokation.

Marbjerg, 2640


Udførelsesperiode.

2018 – 2020


projektet er der blevet udført følgende installationer

Installationer

Tavler

Føringsveje

Potentialeudligning og jordningsanlæg

Kraft- og særinstallation

Netværksinstallationer

Vil du vide mere?

Vi er altid klar på en snak. For at høre mere, så tag fat på Steen Vinther Nielsen – Serviceleder El.

svn@uggerly.dk